Akių mokymo naudojimo sąlygos

Prieš naudodami šią programinę įrangą atidžiai perskaitykite šias naudojimo sąlygas.

Svarbūs terminai

LICENCININKAI
Juridinis arba fizinis asmuo, teikiantis PROGRAMINĘ ĮRANGĄ naudojimui: GURTNER IT SOLUTIONS, Beat Gurtner, Weststrassse 19, CH-3005 Bern, Schweiz / Switzerland

VARTOTOJO PABAIGA
Juridinis arba fizinis asmuo, kuriam suteikiama teisė naudoti šią PROGRAMINĘ ĮRANGĄ..

LICENCIJA
Juridinis arba fizinis asmuo, kuriam GALUTINIAM VARTOTOJUI suteikiama teisė įdiegti, licencijuoti ir perduoti šią PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.

Svarbiausi punktai

  • Šios programinės įrangos naudojimas neturėtų kelti jokios rizikos GALUTINIAM VARTOTOJUI. Vis dėlto šią programinę įrangą GALUTINIS VARTOTOJAS naudoja tik savo rizika.. LICENCIJŲ SUTEIKĖJAS neprisiima jokios atsakomybės už naudojimąsi.
  • LICENCININKAS aiškiai pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šį dokumentą. LICENCIJŲ ĮGYVENDINĖTOJAS yra atsakingas už tai, kad būtų informuotas apie galiojančią naudojimo sąlygų versiją..
  • Šios programinės įrangos "Saccadentrainer" (toliau - "Programinė įranga") negalima keisti, perduoti, platinti, saugoti, kopijuoti ar perspausdinti be LICENCIJŲ TEIKĖJO sutikimo..
  • Als Nutzer/in dieser Software erlaube ich eine mögliche Nutzung meiner Trainingsdaten zu ausschliesslich wissenschaftlichen Zwecke oder statistischen Auswertungen, in anonymisierter Form.
  • Als ENDBENUTZER verpflichte ich mich diese Software korrekt zu nutzen. Dies bedeutet insbesondere, dass ein lizenzierter Benutzer, nur von einem Individuum benutzt werden darf. Eine Mehrfachnutzung der Accounts ist nicht erlaubt.

Sutarties dalykas

Už sutartą atlygį GALUTINIAM VARTOTOJUI suteikiama asmeninė, neišimtinė ir neperleidžiama teisė naudoti programinę įrangą tam tikslui tinkamoje ir LICENCIJŲ GAVĖJO įdiegtoje IT sistemoje (toliau - LICENCIJŲ GAVĖJO SISTEMA) licencijos galiojimo laikotarpiu pagal numatytą paskirtį..

Naudojimo sritis

"Naudojimas pagal paskirtį", kaip apibrėžta šiose Licencijos sąlygose, apima Programinės įrangos įkėlimą, saugojimą, perdavimą, konvertavimą, paleidimą ir atgaminimą mašininiu būdu LICENCIJŲ GAVĖJO SISTEMOJE visiškai arba iš dalies, siekiant paleisti Programinę įrangą LICENCIJŲ GAVĖJO duomenims apdoroti, bet tuo neapsiribojant..

Programinė įranga yra susieta su vieta (atitinkamu įrenginiu) ir ją gali naudoti tik atitinkamas GALUTINIS VARTOTOJAS šiame įrenginyje. Kelių asmenų daugkartinis naudojimas vienoje paskyroje aiškiai draudžiamas. Norint, kad ją naudotų kitos įmonės arba ji būtų naudojama vienu metu skirtinguose kompiuteriuose, reikia pateikti atskirus užsakymus arba gauti atskiras licencijas..

Sistemos reikalavimai

Programinei įrangai naudoti būtini šie GALUTINIO VARTOTOJO reikalavimai: Dabartinė naršyklė, pavyzdžiui, "Chrome", "Safari", "Firefox". Rekomenduojamas ne mažesnis kaip 15 colių ekranas..

Teisės į programinę įrangą

LICENCIJŲ SUTEIKĖJAS yra Programinės įrangos autorių teisių ir išradimo teisių savininkas, o LICENCIJŲ GAVĖJAS pripažįsta šias nematerialias teises. LICENCIJŲ GAVĖJAS turi teisę naudotis tik šioje Sutartyje aiškiai suteiktomis Programinės įrangos naudojimo internete teisėmis. Klientas jokiomis aplinkybėmis neįgyja autorių teisių ar kitų pramoninės nuosavybės teisių į Programinę įrangą ar susijusių prekių ženklų teisių..

Slaptumas

Programinėje įrangoje yra informacijos, idėjų, koncepcijų ir procedūrų, ypač apie duomenų tvarkymą, kurios sudaro LICENCININKO verslo ir komercines paslaptis. LICENCIJOS GAVĖJAS privalo su programine įranga elgtis taip pat rūpestingai ir konfidencialiai, kaip su savo verslo ir komercinėmis paslaptimis, naudoti ją tik numatytu tikslu pagal šias licencijos sąlygas ir jokiais būdais ar formomis neteikti jos tretiesiems asmenims, neskelbti jos nei visos, nei jos dalies..

Licencijos turėtojo atsakomybė

Atsakomybė už programinės įrangos naudojimui tinkamos IT sistemos (LICENCIJŲ SISTEMOS) įsigijimą ir priežiūrą bei jos naudojimo ar tolesnio naudojimo rezultatus tenka tik LICENCIJOS GAVĖJUI. LICENCININKAS šiuo atžvilgiu neprisiima jokios atsakomybės. Be to, LICENCIJŲ GAVĖJAS atsako už bendrą GALUTINIO NAUDOTOJO palaikymą..

Licencijos mokestis

  • Licencijos mokestis apskaičiuojamas pagal užsakymo metu skelbiamas išlaidas..
  • Licencijos galiojimo laikas neribotas.
  • LICENCININKAS gali bet kada pakeisti licencijos mokesčius..

Atsakomybės apribojimas

LICENCININKAS neprisiima jokios atsakomybės dėl informacijos teisingumo, tikslumo, aktualumo, patikimumo ir išsamumo, kiek tai leidžiama pagal įstatymus. Reikalavimai LICENCININKUI dėl materialinės ir nematerialinės žalos, atsiradusios dėl prieigos prie paskelbtos informacijos, jos naudojimo ar nenaudojimo, netinkamo ryšio naudojimo ar techninių gedimų, yra atmestini..

Be to, LICENCIJŲ VARTOTOJAS neatsako už prieigos kokybės sutrikimus dėl force majeure arba dėl įvykių, už kuriuos LICENCIJŲ VARTOTOJAS neatsako, visų pirma dėl ryšio tinklų ir vartų gedimo. LICENCININKAS negarantuoja, kad svetainė veiks be trikdžių ar klaidų ir kad bet kokios klaidos bus ištaisytos..

Visi pasiūlymai yra neįpareigojantys. LICENCININKAS aiškiai pasilieka teisę be atskiro pranešimo keisti, papildyti ar ištrinti dalį puslapių ar visą pasiūlymą arba laikinai ar visam laikui nutraukti jo skelbimą..

Žmonės, sergantys ūmine akių liga (pvz., uždegimu),turėtų pradėti treniruotis tik tada, kai simptomai išnyksta, o žmonės, sergantys šviesai jautria epilepsija, negali treniruotis..

Atsakomybė už nuorodas

Nuorodos ir nuorodos į trečiųjų šalių svetaines nepriklauso LICENCININKO atsakomybei. Atsisakoma bet kokios atsakomybės už tokias svetaines. Prieiga prie tokių svetainių ir naudojimasis jomis priklauso nuo paties naudotojo rizikos..

Cookies

Šioje svetainėje naudojami slapukai. Slapukai - tai nedideli tekstiniai failai, kurie nuolat arba laikinai išsaugomi jūsų kompiuteryje, kai lankotės šioje svetainėje. Slapukų paskirtis - visų pirma analizuoti naudojimąsi šia svetaine statistiniam vertinimui ir nuolatiniam tobulinimui.

Savo naršyklės nustatymuose bet kada galite visiškai arba iš dalies išjungti slapukus. Jei išjungsite slapukus, gali būti, kad nebegalėsite naudotis visomis šios svetainės funkcijomis..

Duomenų apsauga

Remiantis Šveicarijos federalinės konstitucijos 13 straipsniu ir Konfederacijos duomenų apsaugos nuostatomis (Duomenų apsaugos įstatymas),kiekvienas asmuo turi teisę į savo privatumo apsaugą ir apsaugą nuo netinkamo asmens duomenų naudojimo.. LICENCININKAS laikosi šių nuostatų. Asmens duomenys laikomi griežtai konfidencialiais ir nėra nei parduodami, nei perduodami trečiosioms šalims..

Glaudžiai bendradarbiaudamas su prieglobos paslaugų teikėjais, LICENCININKAS stengiasi kuo geriau apsaugoti duomenų bazes nuo neteisėtos prieigos, praradimo, netinkamo naudojimo ar klastojimo. Tačiau asmens duomenų teikimas internetu visada susijęs su rizika, o jokia technologinė sistema nėra visiškai apsaugota nuo manipuliacijų ar sabotažo..

"Google Analytics" naudojimo privatumo politika

Šioje svetainėje naudojama "Google Analytics", "Google, Inc" ("Google") teikiama žiniatinklio analizės paslauga. "Google Analytics" naudoja "slapukus", t. y. į jūsų kompiuterį įrašomus tekstinius failus, kurie padeda svetainei analizuoti, kaip naudotojai naudojasi svetaine. Slapukų generuojama informacija apie jūsų naudojimąsi šia svetaine paprastai perduodama į "Google" serverį JAV ir ten saugoma. Tačiau jei šioje svetainėje įjungiamas IP anonimizavimas, "Google" Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse jūsų IP adresą prieš tai sutrumpins. Tik išimtiniais atvejais visas IP adresas bus perduodamas į "Google" serverį JAV ir ten sutrumpinamas. Šios svetainės operatoriaus vardu "Google" naudos šią informaciją, kad įvertintų, kaip naudojatės svetaine, rengtų svetainės veiklos ataskaitas ir teiktų kitas su svetainės veikla ir interneto naudojimu susijusias paslaugas svetainės operatoriui. Jūsų naršyklės perduotas IP adresas, kuris yra "Google Analytics" dalis, nebus sujungtas su kitais "Google" duomenimis. Galite atsisakyti naudoti slapukus pasirinkdami atitinkamus naršyklės nustatymus, tačiau atkreipkite dėmesį, kad tai padarę negalėsite naudotis visomis šios svetainės funkcijomis. Taip pat galite neleisti "Google" rinkti slapukų generuojamų duomenų, susijusių su jūsų naudojimusi svetaine (įskaitant jūsų IP adresą),taip pat neleisti "Google" tvarkyti šių duomenų spustelėdami toliau pateiktą nuorodą. (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) Atsisiųskite ir įdiekite turimą naršyklės įskiepį.

Bendrosios galutinės nuostatos

Visiems šios programinės įrangos teisiniams santykiams tarp LICENCIJŲ SUTARTIES SUTARTIES VYKDYTOJO, LICENCIJŲ GAVĖJO ir GALUTINIO NAUDOTOJO taikoma Šveicarijos teisė. Jei LICENCIJŲ VARTOTOJAS nepaminėjo kurio nors taikytino įstatymo, tai nelaikoma tokio įstatymo atsisakymu. Jei teismas pripažįsta kurią nors šio dokumento nuostatą negaliojančia, likusios nuostatos lieka nepakeistos. Išimtinė ginčų, kylančių iš šių Bendrųjų sąlygų, jurisdikcija yra Berno miestas, kuriam taikoma privaloma jurisdikcija..

Bern, 10.07.2017